یکی از فانتزیام اینه که:

با gfم یه روز تعطیل بریم پیک نیک در دامان طبیعت

بعد جهت سرگرمی بگم کنار درخت وایسه

یه سیب هم به عنوان هدف بزارم رو سرش!

بعد با تیرکمون هدف بگیرم بجای سیبه بزنم وسط پیشونیش!

تا درس عبرتی باشه برای اسلام و مسلمین که بفهمن دختر نامحرم

نباس با یه پسر تنهایی برن تو جنگل پیک نیک
2019/08/06 - 16:03 در دوستان قدیمی نایس فان