هی همش میخوام گریه کنم یاد یه چیز چرت خنده دار میوفتم تغییر ماهیت میده حالتم
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اصن داغونمااااا
2019/08/06 - 16:27 در دوستان قدیمی نایس فان