همین الان دختره خصوصی زد بهم:

خودتو واسم چس نکن من خودم چسم!

واقعا خودش به همچین درجه ای از عرفان رسیده من دیگه حرفی واسه گفتن ندارم
2019/08/06 - 16:32 در دوستان قدیمی نایس فان