دختره برداشته یه من دور چشمش دو لایه ضخیم سایه و ریمیل کشیده..

بعد فقط از چشماش عکس گرفته گذاشته واسه پروفایلش

بعد پسره میاد زیرش کامنت میزاره:

عزیزم چشمات اینجوری طبیعی خیلی زیباست...بووووس بووووس!img src=

ینی خاک بر سرت مردیکه ی بوووق!img src=

عقلت تو حلقت
2019/08/06 - 16:35 در دوستان قدیمی نایس فان