افرادی تو اد لیستم هستن دقیق نقش هویج رو ایفا میکنن

نه لایک میزنن نه کامنت میذارن

لامصبا خعلی تو نقششون فرو رفتن !

مگه مجبورت کردم الکی ادم کنی؟

شمام از اینا دارین تو لیستتون؟
2019/08/06 - 16:38 در دوستان قدیمی نایس فان