رفتم خواستگاری یه دختره میگه:

هرچی بخوام میپوشم..هرجا بخوام میرم..

دوستامم هر کی بخوام هستن.

توهم راحت باش!!

گفتم ببخشید اشتباهی اومدم!

مخ شمارو باید همون سر کوچه میزدم
2019/08/06 - 18:20 در دوستان قدیمی نایس فان