برگذرم ز نُه فلک گر گذری به کوی من
پای نهم بر آسمان، گر به سرم امان دهی

در دو جهان بِنَنگرد آن كه بِدو تو بنگری
خسروِ خسروان شود گر به گدا تو نان دهى

2019/08/06 - 21:39
پیوست عکس:
عاشقانه-های-یک-زوج.jpg
عاشقانه-های-یک-زوج.jpg · 300x225px, 11KB