تو را به ترانه‌ها بخشیدم...
به صدای موسیقی...
به سکوت شکوفه‌ها...
که به میوه بدل می‌شوند...
و از دستم می‌چینند...
تو را به ترانه‌ها بخشیدم...
با من نمان!
عمر هیچ درختی ابدی نیست...
باید به جدایی از زندگی عادت کرد...

2019/08/07 - 12:09 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
500x881_1565162874058083.jpg
500x881_1565162874058083.jpg · 500x881px, 48KB