پدرم همیشه می گفت: به زندگی بعد از مرگ اعتقاد داشته باش.
اما من با این مردم به مرگ قبل از زندگی
اعتقاد پیدا کردم و هر روز میمیرم
بی آنکه زندگی کرده باشم.

2019/08/07 - 20:56
پیوست عکس:
IMG_20190807_204932.jpg
IMG_20190807_204932.jpg · 409x397px, 66KB
دیدگاه
mahtaa-72

{-35-}

1398/05/19 - 22:46 ·
Arash5662

سپاااس مهتاب خانم {-35-}

1398/05/20 - 00:26 ·
mahtaa-72

خواهش میکنم

1398/05/20 - 00:21 ·
Arash5662

{-35-}{-35-}{-35-}

1398/05/20 - 00:27 ·