حتما لازم نیست گوشات دراز باشه یا دم داشته باشی یا بار بکشی...

فقط کافیه حرف دلتو نزنی و سکوت کنی اونوقت به سادگی خر فرضت میکنن
2019/08/08 - 00:46 در دوستان قدیمی نایس فان