این دخترایی که وقتی باهات میان بیرون خودشونن
اونایی که موهاشون رنگ نکردن
اونایی که یه خروار آرایش نمیکنن و با حجب و حیا هستن
اونایی که میگن مدل ماشینت مهم نیست
اونایی که miss نمیندازن و گدایی شارژ نمیکنن
اونایی که کلاس الکی نمیزارن
اونایی که هیجوقت یه جای عمومی بلند نمیخندن و همیشه باهات مهربونن
اونایی که باید ساعت 8 شب خونه باشن
اونایی که حاضرن باهات بیان یه ساندویچی ساده
اونایی که با مردای دیگه بگو و بخند نمیکنن

.
.
.
.
اینا میخوان خرت کنن بری خواستگاریشون!img src=

انقدر تو ترشی بودن حرفه ای شدن
2019/08/08 - 00:53 در دوستان قدیمی نایس فان