داشتم با یه خارجی چت میکردم

انگلیسی کم آوردم یهو گفتم:

choob tu ammat mar

میگه:

what s this mean

گفتم ینی love u

گفت:

so choob tu ammat too

طفلکی عمم چوب ندونم کاریای منو میخوره همیشه
2019/08/08 - 01:00 در دوستان قدیمی نایس فان