اسکل یه جونور نیست!!.
.
..
اسکل دوست دختر منه که هرروز با یه شماره جدید منو امتحان میکنه
2019/08/08 - 12:20 در دوستان قدیمی نایس فان