برنامه ریزی من واسه ولنتاین..

.
.
.
.
.
.
.
.
.
10 تا 12=مریم

12 تا 2= نازنین

2 تا 2.15= المیرا

2.15نا 6=مهناز

6 تا 8= سمیرا

8 تا 10 آرمینا

مهناز خعلی زمان میبره لامصببببببببببب!
2019/08/08 - 12:29 در دوستان قدیمی نایس فان