یه دوست دختر مهربون هم نداریم وقتی که اعصابمون خورده..درکمون کنه..

کنارمون باشه..و خودشو جوجو کنه که ما بخندیم آروم بشیم..
/
/
/
/
ما هم یکی محکم با سگگ کمربندمون بخوابونیم زیر گوشش که دیگه از این
/
/
لوس بازیا در نیاره وقتی آدم اعصابش خورده والا این مسخره بازیا چیه!
2019/08/08 - 22:07 در دوستان قدیمی نایس فان