سادگی ت را دوست دارم ...

آدمهای ساده را دوست دارم،
همان ها که بدی هیچ کس را باور ندارند،
همان ها که برای همه لبخند دارند،
همان ها که همیشه هستند برای همه هستند،
آدمهای ساده را باید مثل یک تابلوی نقاشی ساعتها تماشا کرد؛
عمرشان کوتاه است!
بسکه هر کسی از راه میرسد
یا ازشان سوءاستفاده میکند
یا زمینشان میزند
یا درس ساده نبودن بهشان میدهد،
آدمهای ساده را دوست دارم،
آنان که بوی ناب " آدمی " میدهند ...
2019/08/11 - 12:10 در واسه دل خودم
دیدگاه
raftam

احسنت لایکککککککک...

1398/05/20 - 12:12 ·
roz

فدات گلم{-35-}

1398/05/20 - 12:21 ·
raftam

خدانکنه عزیز دلم زنده باشی {-35-}

1398/05/20 - 12:21 ·
roz

ممنون همچنین گلم

1398/05/20 - 12:22 ·
raftam

ممنون خوشگلم {-a107-}

1398/05/20 - 12:23 ·