باغی كه در آن آب هوا روشن نيست...

هرگز گل يكرنگ در آن گلشن نيست...

هر دوست كه راستگوی و يكرو نبود...

در عالم دوستی كم از دشمن نيست...
2019/08/12 - 21:02
پیوست عکس:
IMG_20190812_202222.jpg
IMG_20190812_202222.jpg · 493x616px, 54KB
دیدگاه
raftam

لایکککک...

1398/05/21 - 21:05 ·
Arash5662

سپااااس..‌. {-35-}

1398/05/21 - 21:12 ·