چـشم وا كردم و
دیدم كه..
خـدایم تـو شدی
2019/08/13 - 00:43 در واسه دل خودم
دیدگاه
ali-2

و چشمانت آینه ی خداست

1398/05/22 - 01:42 ·
roz

مرسی از حضورتون {-35-}

1398/05/22 - 01:43 ·
ali-2

خواهشمندم

1398/05/22 - 01:44 ·