عجب دنیایی واسه خودمون ساختیم که اگه نت نداشته باشیم، واسه خیلی‌ها مُردیم...


@Specificts
2019/08/16 - 13:57 در دوستان قدیمی نایس فان