[لینک ضمیمه]
{-35-}
شده آیا که غمی،
ریشه به جانت بزند؟...
2019/08/19 - 23:35 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
37840904_305347933368211_7601846411725897728_n.jpg
37840904_305347933368211_7601846411725897728_n.jpg · 480x480px, 15KB
دیدگاه
mahtaa-72

هعییییییی تا دلت بخواد

1398/05/28 - 23:38 ·
Way_dream

امیدوارم یه روزی تموم بشه...وهیچوقت تکرارنشه عزیزم {-a107-}

1398/05/29 - 00:45 ·
mahtaa-72

قربونت بشم

1398/05/29 - 02:19 ·
said8000

اره خیلی{-15-}

1398/06/12 - 12:10 ·
Way_dream

درست میشه {-35-}

1398/06/13 - 14:40 ·
said8000

میدونم{-29-} ممنونم{-35-}

1398/06/13 - 14:44 ·