بوی تو می دهد
آغوش خالی ام
ای واقعیت عشق خیالی ام...

# افشین_یداللهی
2019/08/20 - 23:12 در واسه دل خودم