ما دیر بیدار شدیم
خورشید ، مدت هاست قید این شهر را زده !
ما گولِ چراغ ها را خوردیم
این تاریکی بی پدر ، از سال های دور با ماست !
از سال های دور ....

2019/08/20 - 23:27 در واسه دل خودم
دیدگاه
Amir-ali

این تاریکی بی پدر...ایول{-35-}

1398/05/29 - 23:58 ·
roz

مرسی از حضورتون {-35-}

1398/05/30 - 00:00 ·