گاهی بی هیچ بهانه ای کسی را دوست داری، اما گاهی با هزار دلیل هم نمی توانی، یکی را دوست داشته باشی...!

2019/05/16 - 00:53
دیدگاه
Pari

سلام ممنون خوبم شما خوبین

1398/02/26 - 20:35 ·
Pari

ها بعله

1398/02/28 - 04:28 ·