میدانستم که تو
سیبی هستی از بهشت ...
اما کنار دریا که دیدمت
دانستم که تو باغ بهشتی
از پای تا به سر ...
2019/08/22 - 18:44 در واسه دل خودم
دیدگاه
mohammad123

ازکجا فهمیدید من همون سیبه هستم.ممنون از نظر لطفتون..{-35-}

1398/05/31 - 18:52 ·