" یا رحمان "
****************
مواظب رایحه حرفهایمان باشیم...
حرفها رایحه دارند.... بو دارند.....عطر دارند.....
رایحه حرفهایمان تا ساعتها روی جان و تن می نشیند......
تا مدتها در فضا میماند.....
تا سالها در خاطره ها جا خوش میکند...
عطر حرفهایمان ، هر چه باشد.....
تند و تلخ، گرم و شیرین، تیز و شورانگیز ، آرام و روح انگیز و...
ما را، در خاطره ها به یاد می آورد.....؛
شمیم رایحه حرفهایمان... ،
را زیبا انتخاب کنیم؛ بدانیم که به یادمیمانند...!!!
*******************************
سلام..... ایام بکام
لحظه هایتان سراسر ارامش
2019/08/24 - 11:00 در واسه دل خودم
دیدگاه
Amir

آفرین.. انصافا متن زیبایی بود

1398/06/2 - 11:09 ·
roz

ممنونم

1398/06/2 - 11:09 ·
roz

ممنونم{-35-}

1398/06/2 - 11:26 ·