شازده کوچولو پرسید:
آدما دنیاشون چقد جمعیت داره؟
روباه جواب داد:
بعضیا هفت میلیارد،هشت میلیارد
بعضیا یه نفر...

2019/08/25 - 18:45
دیدگاه
Mojtaba500

لایک

1398/06/12 - 00:08 ·