تنها چیزی که همیشه بوده و خواهد ماند حماقت انسان است

و از دروغ شنیدن لذت می برد

چرا که حقیقت خدا را چندین هزار سال در لابلای بت و امثال آن پنهان نمی کرد

2019/08/26 - 11:38 در دوستان قدیمی نایس فان