و عشق
آنقدرها هم که فکر می کردیم
عادلانه نبود !
زنِ همسایه عاشق شد ،
پیراهنِ بلندتری دوخت ...
من عاشق شدم ،
گریه هایِ بلند تری سَر دادم ...
در عصرِ ما
همه همیشه دیر می رسند !
یکی به اتوبوس ،
یکی به قطار ،
یکی
به یکی ...
2019/08/27 - 19:25 در واسه دل خودم
دیدگاه
Mojtaba500

لایک به شما خورشید خانوم

1398/06/5 - 21:54 ·
ana36

مرسی {-35-}

1398/06/5 - 23:40 ·

باز نشر توسط