یه بار تو جمع دوستام به یکی گفتم سفسطه نکن عزیزِ من گفت چی؟؟

گفتم سفططه نکن گفت یبار دیگه بگو گفتم سسفطه نکن .

دوستیمو باهاش بهم زدم ادم پیگیری بود

2019/08/31 - 20:28
دیدگاه
dokhiasal

خخخخخ

1398/06/11 - 05:35 ·