‏???? الان وانتیه داشت رد میشد با همون صداے جذاب و خش دارش میگفت
پیاز دارم
گوجه دادم
خیار دارم
سیب زمینے دارم
بعد برگشت عقب وانتش و نگاه ڪرد گفت
نه سیب زمینے ندارم ببخشید????
بعد زد تو سر بغلیش گفت خاک تو سرت سیب زمینے ها ڪو؟ ????
2019/09/03 - 17:48
دیدگاه
said8000

پست طنزه یا جدی گفتی{-15-}

1398/06/12 - 19:29 ·
saba

طنز

1398/06/12 - 23:56 ·
mohammad-amin80

داستان شیرینی بود.... کاش میدادیش ازش فیلم اکشن بسازن...خخخ

1398/06/22 - 18:57 ·