تو شلوغیای اطرافم عمیقا احساس تنهایی میکنم!
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎#ال-بانو
2019/09/03 - 23:50 در دربدرها
دیدگاه
azar1345

الهی دوزت بگردم

1398/06/13 - 00:09 ·
fanos_66

خدا نکنه

1398/06/13 - 00:04 ·
azar1345

بوسسسسسسسس

1398/06/13 - 00:09 ·