همونجا که ابی میگه:
«همین خوبه که با اینکه سراغ از من نمیگیری
ولی تاحرف من میشه یه لحظه تو خودت میری...»

2019/09/04 - 00:25
دیدگاه
Pari

شب خوش

1398/06/13 - 00:27 ·
mohammad-amin80

یه لحظه جاشه... کل شبو اکسیژن تو خودشه طفلی....خخخ

1398/06/13 - 00:33 ·
fanos_66

{-7-}{-35-}

1398/06/13 - 07:09 ·
mohammad-amin80

ابجی سحر خیزم چطوره؟؟؟

1398/06/13 - 07:26 ·