یه بار به بابام گفتم مگه شیطان وقتی به ادم سجده نکرد از بهشت بیرونش نکردن ؟؟؟

گفت چرا
گفتم خو پس چطوری بعدش اومد تو بهشت ادم و حوارو گول زد ک اون سیب و خوردن


یکم مکث کرد گفت امشب شام نمی‌خوری ک دیگه گوه خوری نکنی
2019/09/07 - 23:53 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
aylar

من پرسیدم اینو،،،،،روح شیطان بخاطر عبادت خدا اینقد قوی شد ک تونس وارد بهشت بشه

1398/06/18 - 03:03 ·
mm32

ینی از خود خدا قوی تر شد؟؟؟

1398/06/18 - 10:10 ·
aylar

نچ،،،فقط میدونم روحش قوی شد ک یه سر اومد سر زد و رف:D جهت اطلاع بیشتر ب دفتر مرجع خود بیزینگید:D

1398/06/18 - 15:17 ·
mm32

ما خودمو مرجع تقلید خیلیا هستیم نیازی ب زنگ زدن نیس

1398/06/18 - 16:01 ·
aylar

مااااااای گاد قلبم

1398/06/18 - 17:51 ·