داشتن مغز دلیل بر انسان بودن نیست، پسته و بادام هم مغز دارند، برای انسان بودن باید شعور داشت...
2019/09/08 - 10:12 در دربدرها
دیدگاه
BARAN_1210

1398/09/19 - 13:53 ·
saeed37

عالیی

1399/05/20 - 16:16 ·
nooor

لایک

1400/01/28 - 23:45 ·