زندگیـ سختـ استـ اما منـ از آنـ سختـ ترمـ …


2019/09/08 - 10:29 در دربدرها
دیدگاه
hediye

سَلام عَزیز دِلَم خُوشحال میشَم به سآیت مآ بیآِی وَ اَزین مَطآلِب زیبآت مآ هَم استِفآدهِ کُنیم{-41-}
اَگه اُومدی قَدَمِت رو چِشم ممنون میشَم کِ بیای
اگِه دوسدآشتی بیآِی رو لینک کلیک کُن بیآ ضَرر نَدارهِ :x
[لینک ضمیمه]

1399/02/15 - 02:50 ·