به قول نزار قبانی کاش یکی بود
چشمامونو میفهمید،
وقتی ناراحت میشدیم به سینه‌اش اشاره میکرد
و میگفت
اینجا وطن توست ...


2019/09/09 - 02:32 در دوستان قدیمی نایس فان