هستی ولی تیستی. N.n

2019/09/11 - 21:49 در دربدرها
دیدگاه
nasimn

N.n چرا نیستی

1398/06/21 - 20:29 ·
nasimn

{-36-}

1398/06/26 - 06:45 ·
rrrr

ها

1398/06/26 - 10:48 ·
nasimn

سلام

1398/06/26 - 15:19 ·
rrrr

سلام نسیم خوبی

1398/06/26 - 15:25 ·
nasimn

خوبم

1398/06/26 - 15:29 ·
rrrr

خدا رو شکر چه خبرا

1398/06/26 - 15:32 ·
nasimn

سلامتی خودت چه خبر ؟

1398/06/26 - 15:42 ·
rrrr

خبر کم پیدایی بعضیا

1398/06/26 - 15:45 ·
nasimn

مثلا کیا!؟{-15-}

1398/06/26 - 15:48 ·
rrrr

مثلا یو

1398/06/26 - 15:50 ·
nasimn

من که هستم

1398/06/26 - 15:52 ·
rrrr

الان که اره هستی نسیم

1398/06/26 - 15:59 ·
nasimn

{-29-}

1398/06/26 - 16:01 ·
rrrr

خب وقتی در حد هستی نیستیه یعنی نیستی دیگه

1398/06/26 - 16:32 ·