زندگی اگه خوب بود با گریه شروع نمیشد
2019/09/12 - 13:29 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
erfan360

اون که اشک شوقه {-7-}

1398/06/21 - 13:30 ·
sahariii

ن والا اشک بدبختیه خخخ

1398/06/21 - 13:31 ·
azyadrafte

تو این دنیا اومدنم آخه اشک شوق داره

1398/06/21 - 13:31 ·