هروقت تو بحث کم آوردید به طرف بگید این چیزی که گفتی قیاس مع الفارقه.

درسته نمیدونی یعنی چی، ولی اونم نمیدونه یعنی چی و برای اینکه کم نیاره هیچوقت ازت معنی مع الفارق رو نمیپرسه و برنده میشی.

2019/09/12 - 14:31 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
aylar

{-a105-}

1398/06/21 - 14:39 ·
erfan360

{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}

1398/06/21 - 18:10 ·