با زور نصیحت سر بهتر شدنم نیست
من خود مس نابم! هوس زر شدنم نیست

تا تیغ زبان هست چه حاجت به نبردی؟
باری، که سر دست به خنجر شدنم نیست

- قد میکشم از باغ – بخواهند، نخواهند
دیوار حسد، سدّ صنوبر شدنم نیست

دریا نتوانست، چه باکم ز سراب است؟
رد میشوم از جوی و غم تر شدنم نیست

هرچند که زین قوم فلاکت زده راهی،
جز مست، پناهنده به ساغر شدنم نیست،

طفلند و ندانند که این سنگ پراندن
جز پر زدن از بام و کبوتر شدنم نیست...

2019/09/12 - 20:17
پیوست عکس:
IMG_20190830_071804.jpg
IMG_20190830_071804.jpg · 640x640px, 64KB
دیدگاه
ehsan24

[لینک ضمیمه]
میشه عضو گروهم شی

1398/06/30 - 23:22 ·