ماسه ها فراموش کار ترین رفیقان راهند
پا به پایت می آیند .. آنقدر که سماجتشان در همراهی حوصله ات را سر میبرند
اما کافی است تا اندکی باد بوزد یا خرده موجی برخیزد تا برای همیشه از حافظه ضعیفشان رد پایت پاک شود ...
ما از نسل ماسه نیستیم
ما از نسل صدفهاییم ..
صدفهایی که به پاس اقامتی یکروزه تا دنیا دنیاست صدای دریا را برای هرگوش شنوایی زمزمه میکنند
img src=
2019/09/15 - 14:15
پیوست عکس:
7787-1.png
7787-1.png · 524x616px, 547KB
دیدگاه
Mahpar

لایک

1398/06/24 - 23:07 ·
mohamad77

با اجازه بازنشر شد

1398/06/30 - 12:27 ·
dr-fatamh

لایک زیبا وقشنگ

1398/07/13 - 16:35 ·

باز نشر توسط