حق مطلب رو فاضل نظری ادا كرد اونجا
كه گفت؛
دلم بدون تو غمگین و با تو افسردست
چه کرده ای که ز بود و نبودت آزردست


2019/09/15 - 23:16 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
aylar

{-a115-}

1398/06/25 - 00:02 ·
mm32

مرسی

1398/06/25 - 00:27 ·