اعتماد ساختنش سالها طول میکشد ، تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد . . .
2019/09/16 - 07:06 در دوستان قدیمی نایس فان