چرا پسرای پولدار فکر میکنن دست رو هر دختری که بخوان میتونن بذارن؟؟
چرا انقد محدود فکر میکنن؟
دست رو پسرام میتونید بذارید بابا
وضع مالی خرابه خراب
2019/09/16 - 09:19 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
aylar

{-a202-}

1398/06/25 - 15:45 ·
ehsan24

{-8-}{-8-}ایلار کج و کوله میشود

1398/06/25 - 16:58 ·
aylar

ارهه

1398/06/25 - 19:20 ·
ehsan24

چرا

1398/06/25 - 19:22 ·
aylar

پسر با پسر؟

1398/06/25 - 19:27 ·
ehsan24

چی ایلار

1398/06/25 - 19:33 ·
aylar

هیچی بابا هیچی

1398/06/25 - 19:35 ·
ehsan24

{-7-}{-7-}{-7-}ایلاز کتک مفصل میخوای{-7-}

1398/06/25 - 19:38 ·
aylar

{-34-}

1398/06/25 - 19:39 ·
ehsan24

حرفتو کامل بزن خوووووو{-19-}{-7-}

1398/06/25 - 19:40 ·
aylar

میگم پسر با پسر اخه؟

1398/06/25 - 19:41 ·
ehsan24

{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}

1398/06/25 - 19:43 ·
ehsan24

جلل خالق

1398/06/25 - 19:43 ·
aylar

فهمیدی الاااااان؟

1398/06/25 - 19:46 ·
ehsan24

اله
میگم ایلار اگر افزونه قشنگ کردن گروه هم بزارن خیلی خوب میشه

1398/06/25 - 19:47 ·
aylar

چی چی؟

1398/06/25 - 19:47 ·
ehsan24

افزونه پس زمینه بزارن واسه گروه

1398/06/25 - 19:49 ·
aylar

اهااا ارهه

1398/06/25 - 19:50 ·
ehsan24

ببین قشنگ شد گروه

1398/06/25 - 19:51 ·
aylar

عالیههههه

1398/06/25 - 19:53 ·
ehsan24

اینجوری گروه خوشگل کنا

1398/06/25 - 19:54 ·
aylar

دستت درنکنه احسان جان

1398/06/25 - 19:55 ·
ehsan24

فدات عزیرم

1398/06/25 - 19:56 ·
mm32

مگه پسر با پسر نمیشه؟

1398/06/25 - 21:36 ·
aylar

احسان بیا دهن منو از کف اسفالت جم کن

1398/06/26 - 01:04 ·
ehsan24

{-7-}{-7-} ول کن من فهمیدم دیگه بسه{-7-}

1398/06/26 - 01:06 ·
aylar

احسان قلبم درد گرف ...دارم تشنج میکنم من رفتم{-33-}

1398/06/26 - 01:09 ·
ehsan24

چی چی شد {-7-}{-7-}

1398/06/26 - 01:10 ·
aylar

میگم از دیدن کامتش ک گف مگه پسر با پسر نمیشه ، قلبم درد گرف دارم تشنج میکنم من رفتم

1398/06/26 - 01:11 ·
ehsan24

تو روحت ابجی

1398/06/26 - 01:11 ·