و
دایره‌ی حضورت
جهان را در آغوش می‌گیرد...
2019/09/18 - 11:03 در تبسم پاییز
پیوست عکس:
IMG_20190918_110334_990.jpg
IMG_20190918_110334_990.jpg · 913x893px, 47KB