Your kisses are fantasy Your smile are the brightest
جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ
Your kisses are fantasy
Your smile are the brightest
Your voice sound like a melody
Your soft lips are dream come true
And your heart is my greatest life gift
I love you forever more
----------------------------
های شما خیالی است
لبخند شما روشن ترین است
صدای شما مثل یک ملودی صدا می شود
های نرم شما رویایی هستند
و قلب شما بزرگترینزندگی من است
من شما را برای همیشه بیشتردارم
جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ
2019/09/18 - 18:06 در تبسم پاییز

باز نشر توسط