در پی چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم

روانه گل عشقم را چیدی

دانه به دانه چه عاشقانه آرام آرام آتش به دلم زدی بنشین

که خوش آمدی رویای من این تو این جان من شوق چشمان من

عاشق ها میکشی زیبای من


[لینک ضمیمه]

2019/09/23 - 15:57 در عاشقانه های من
دیدگاه
ehsan24

{-44-}{-44-}

1398/07/1 - 15:58 ·
fanos_66

چی شد

1398/07/1 - 16:00 توسط Mobile·
azar1345

من در پی چشای خوشگلت در به در گشتم اما پس آیت ننمومدم در نتیجه نگرانت شدم

1398/07/1 - 16:02 ·
fanos_66

اجی سلام خوبی خوا نکنه

1398/07/1 - 16:02 توسط Mobile·
azar1345

سلام عشقم جدی نگرانت بودم نه شما پیدات هشت نه ادنا دلم برای شما فرشته هام خیلی تنگ شده

1398/07/1 - 16:03 ·
ehsan24

ادنا. اینجا ک نیست بابا مخفی میاد. ادنا

1398/07/1 - 16:04 ·
fanos_66

ادنا منم دلم تنگشه کاش میومدن اینجا

1398/07/1 - 16:05 توسط Mobile·
azar1345

شماره اش رو دارم اما میگم درست نیست بهش زنگ بزنم

1398/07/1 - 16:06 ·
azar1345

منکه اصلا ندیدمش چه مخفی چه انلاین

1398/07/1 - 16:06 ·
fanos_66

من ایدی دارم ازش

1398/07/1 - 16:07 توسط Mobile·
ehsan24

من. بعضی وقت ک آن. میشع. حرف میزنم باهاش. امروزم آن شده. بود

1398/07/1 - 16:07 ·
fanos_66

سلام بهش برسون

1398/07/1 - 16:08 توسط Mobile·
azar1345

بهم داده بود ولی شماره اش رو هم داده بود البته میگفت دیگه کم میاد

1398/07/1 - 16:08 ·
ehsan24

چشم

1398/07/1 - 16:08 ·
azar1345

عزیزم اگه آنلاین شو بگو که من دلم براش خیلی تنگ شده و سلام منو هم بهش برسون

1398/07/1 - 16:09 ·
fanos_66

منم خیلی

1398/07/1 - 16:09 توسط Mobile·
azar1345

ای جونم لنای خوشگله خودم راستی شروع سال تحصیلی رد به دخمل خوشتلت بجای من تبریک بگو و خیلی ببوسش

1398/07/1 - 16:19 ·
fanos_66

چشم عزیز دلممم ممنون فدای تو بشم

1398/07/1 - 16:21 توسط Mobile·
azar1345

فدات بشم که بخدا دیوونتم

1398/07/1 - 16:36 ·