دل عاشق چه میدونه چی خوبه چی بد دل اگه عاشق بشه میشه برات مصیبت
دل اگه عاشق بشه میشه برات مصیبت ...
دلی که عاشق بشه کوره دیگه فقط یه بنده اس که عشقشو


[لینک ضمیمه]
2019/09/25 - 19:53
پیوست عکس:
Screenshot_2019-09-23-20-16-17-1.png
Screenshot_2019-09-23-20-16-17-1.png · 720x723px, 209KB
دیدگاه
ehsan24

:(

1398/07/3 - 20:07 ·
ehsan24

خیبلی ممنون ک جوابمو نمیدی

1398/07/3 - 20:10 ·
fanos_66

برو نریمان

1398/07/3 - 20:10 ·
ehsan24

من نریمان نیستم

1398/07/3 - 20:11 ·
ehsan24

ولی فهمیدم نریمان اسکرین شات از خصوصیم گرفته و برای تو فرستاده

1398/07/3 - 20:12 ·
fanos_66

{-29-} برو

1398/07/3 - 20:13 ·
ehsan24

اگر منظورت برم گم شم اره میرم ولی ب شرطی بیای سر قبرم

1398/07/3 - 20:14 ·
ehsan24

منو با نریمان اشتباه گرفتی

1398/07/3 - 20:19 ·
fanos_66

باشه اشتباه گرفتم :)

1398/07/3 - 20:25 ·
ehsan24

ولی نریمان کار زشتی ک کرد ک اسکرین شات گرفت برات فرستاد

1398/07/3 - 20:26 ·
fanos_66

:)

1398/07/3 - 20:27 ·
ehsan24

اسکرین شات خصوصی منو

1398/07/3 - 20:35 ·
ehsan24

با لبخندت کارشو تشویق میکنی الی

1398/07/3 - 20:35 ·
tornado

و تو عوضی هم غلط کردی اومدی تو حساب من و پیامای منو پاک کردی

1398/07/3 - 20:36 ·
ehsan24

دست مامانتو بگیر بردار برو هه فکر کردم من پسرتم اول درست صحبت کن

1398/07/3 - 20:39 ·
tornado

کاش سر یه جو حیا توی وجودت بود بی وجود

برام مهم نیس هر خری هستی ولی اول به این درک برس خودتو جای من جا نزنی

1398/07/3 - 20:43 ·
ehsan24

من خودمو جای تو جا نزدم از اول گفتم احسان هستم اونقد شعور بالا داشته هم سنت نیستم داری تند میری

1398/07/3 - 20:46 ·
ehsan24

اسم احسان همون نریمانه مگه
من از اوا بهش گفتم نریمان نیستم اسمم احسانه

1398/07/3 - 20:51 ·
tornado

آره دیدم
ببند
در ضمن
من مثل تو بیکار نیستم که فرت و فرت پیام بدم

1398/07/3 - 21:34 ·
ehsan24

درست صحبت کن

1398/07/3 - 21:40 ·
tornado

درست رفتار کن تا باهات درست صحبت شه

1398/07/3 - 21:47 ·