من نمی‌گویم که ١٠٠٠ شکست خورده‌ام. من می‌گویم فهمیده‌ام ١٠٠٠ راه وجود دارد که می‌تواند باعث شکست شود.
توماس ادیسون
2019/09/27 - 16:33 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
ehsan24

لاری

1398/07/5 - 16:34 ·
ehsan24

اکانت رو اکانت شده

1398/07/5 - 16:34 ·
elnaz79

جونم

1398/07/5 - 16:34 ·
ehsan24

چطوری اجی

1398/07/5 - 16:37 ·
elnaz79

وا

1398/07/5 - 16:38 ·
ehsan24

چی وا

1398/07/5 - 16:43 ·
elnaz79

هیچی منظورم همین جا به جایی اکانتا بود

1398/07/5 - 16:44 ·
elnaz79

مچکر شما خوبی؟ چخبر

1398/07/5 - 16:44 ·
tornado

دلم تنگت شده

1398/07/5 - 16:49 ·
elnaz79

تو کی هستی ؟ خودتو معرفی کن یالا

1398/07/5 - 16:49 ·
elnaz79

ای وای چه شده خدااا

1398/07/5 - 16:50 ·
ehsan24

احسانم. آجی

1398/07/5 - 16:50 ·
ehsan24

اکانت رو اکانت شده

1398/07/5 - 16:50 ·
elnaz79

خب اونم نریمانه ؟ اون چهارتا پیام بالایی؟

1398/07/5 - 16:51 ·
ehsan24

آجی

1398/07/5 - 16:51 ·
elnaz79

بابا یکی ب من بگه اینجا چخبره

1398/07/5 - 16:52 ·
ehsan24

ن خودمم. اکانت رو اکانت شده.

1398/07/5 - 16:52 ·
elnaz79

:

1398/07/5 - 16:52 ·
elnaz79

0_o

1398/07/5 - 16:52 ·
ehsan24

دلم‌بلات تنگ‌شده بود

1398/07/5 - 16:54 ·
elnaz79

جوووونم
تو کی هستی

1398/07/5 - 16:55 ·
ehsan24

بابا احسانم

1398/07/5 - 16:58 ·
elnaz79

اهااا اخه یکی با همین پیج ، زیر اکانت نریمان میگف من احسان نیسم احیان کدوم خریه

1398/07/5 - 16:59 ·
ehsan24

نمیدونم آجی جون

1398/07/5 - 17:01 ·
ehsan24

تمام پیام خصوصیمو حذف کرد

1398/07/5 - 17:02 ·
elnaz79

واااااااا بحق چیزای ندیده و نشنیده:‌|

1398/07/5 - 17:02 ·
ehsan24

پیامی ک. ب خانومم فرستاده بودم

1398/07/5 - 17:04 ·
elnaz79

خو

1398/07/5 - 17:04 ·
ehsan24

همش پاک کرده

1398/07/5 - 17:08 ·
elnaz79

چقد عجیب

1398/07/5 - 17:09 ·
ehsan24

وقتی میبینن اکانت قاطی شده خروج بزنن تا درست بشع. چرا. پاک میکنن

1398/07/5 - 17:09 ·
elnaz79

واسه توهم اینجوری شده؟ وارد پیج دیگه ای شی؟

1398/07/5 - 17:11 ·
ehsan24

من با نریمان. ولی تو پیج من یکی بنام اکبر. آمده. عکس پروفم حذف کرده بود

1398/07/5 - 17:14 ·
elnaz79

ای بابا
چرا اینطور شده هخه

1398/07/5 - 17:16 ·
ehsan24

ابجی

1398/07/5 - 17:18 ·
elnaz79

جونم

1398/07/5 - 17:19 ·
ehsan24

دلم‌ واست تنگ شده بود

1398/07/5 - 17:20 ·
ehsan24

خوشحالم ک آمدی آجی

1398/07/5 - 17:21 ·
elnaz79

لطف داری
چخبر خوبی

1398/07/5 - 17:21 ·
ehsan24

خوبم ب خوبیت عزیزم

1398/07/5 - 17:24 ·
elnaz79

شکر خدا

1398/07/5 - 17:24 ·
ehsan24

درست تموم شد

1398/07/5 - 17:25 ·
elnaz79

نه عزیزم اون که تا تیر ماه باید بخونم
امروز جمعه بود گفتم یکم استراحت کنم

1398/07/5 - 17:27 ·