از آدم های این زمین چه انتظاری داری؟ زمینی که روزی دو بار خودش رو دور می زند.
جمله صحیح: {از آدم های این زمین چه انتظاری داری؟ زمینی که روزی یک بار خودش رو دور می زند.}

زیباترین جملات و دل نوشته های دپ

ساعتها را بگو بخوابند، بیهوده زیستن را نیاز به شمارش نیست

زیباترین جملات و دل نوشته های دپ

در این شهر صدای پای کسانی است که در حالی که تو را می بوسند طناب دار تو را می بافند، مردمانی که صادقانه دروغ می گویند..

زیباترین جملات و دل نوشته های دپ

فکر می کردم تو همدردی…اما نه تو هم دردی…

زیباترین جملات و دل نوشته های دپ

آنقدر آرزوهایم را به گور بردم که دیگر جایی برای جسدم نیست

زیباترین جملات و دل نوشته های دپ

هیچ کس همراه نیست… تنهای اول

2019/09/28 - 22:37 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
samabano

{-35-}{-35-}

1398/07/6 - 23:18 ·
aylar

ممنونم سمایی{-a154-}{-a153-}{-a153-}{-a154-}

1398/07/6 - 23:20 ·
samabano

تی کربان

1398/07/6 - 23:21 ·